Xidmətlərimiz

Kran İstehsalı və Təmiri

Neft-Qaz Separatorların Təmiri və istehsalı

Offshore Kranın İstehsalı və Təmiri

Gəmi Kranlarının Avadanlıqlarının İstehsalı və Təmiri

Körpülü kranın(Çatmalı Kran)
İstehsalı və Təmiri

Kranların Yoxlanılması və Nasazlıqların Aradan Qaldırılması

Baxım və Təftiş
Test və Sertifikatlaşdırma. Qeydlər və hesabat

Offshore və onshore kranlarının təmiri və aylıq servis xidmətləri

Kranların Ehtiyyat Hissələrinin
Satışı və Sifarişi

İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi Siyasətimiz​

Şirkətimizin vizyonuna uyğun olaraq, ISO 45001:2018 standartına uyğun olaraq

İş yerində və onun əlavələrində işçilərin, subpodratçıların, ziyarətçilərin və iş yerindən kənarda işləyən şirkət işçilərinin sağlamlığını və təhlükəsizliyini təmin etmək, ehtiyat tədbirlərini görmək, alətləri saxlamaq və Fərdi Qoruyucu Avadanlıqların olması və lazım gəldikdə istifadəsini təmin etmək.

İşçilərimizi "Əməyin Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi" sahəsində öyrətmək və onların yaxşı bir iş sağlamlığı və təhlükəsizliyi şüuruna çatmalarını təmin etmək.

Sənaye dünyasının inkişafını nəzərə alaraq, gələcəkdə qarşılaşa biləcək mümkün vəziyyətləri proqnozlaşdıra bilmək, davamlı təkmilləşdirməyə açıq olmaq və vəziyyətimizi nəzərdən keçirmək,

İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi təcrübələri baxımından ətraf mühitə qarşı məsuliyyətimizi dərk edərək təbiəti qoruyaraq və resurslarından səmərəli istifadə etmək üçün enerji xərclərini minimuma endirərək, davamlı bir ətraf mühit üçün bütün lazımi tədbirləri görür,

Karyera

Yeniliklər & Xəbərlər